fbpx

GDPR

Integritetspolicy för Ciceron International AB 

Inledning

Ciceron International AB [och dess koncernbolag] (”Ciceron”) behandlar personuppgifter i sin dagliga verksamhet och Cicerons verksamhet bygger på kommunikation med bland annat kunder, samarbetspartners, privatpersoner och media. Vi på Ciceron värnar om din integritet och har tagit fram Integritetspolicyn för att visa hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du är i kontakt med oss som kund, leverantör eller annars är i kontakt med oss. Integritetspolicyn gäller inte för webbplatser som det finns länkar till på vår hemsida.

 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. T.ex. namn, telefonnummer, bilder och IP-adress. Bokningar och anmälningar kan också vara personuppgifter. Personuppgiftsbehandling innebär hur man hanterar personuppgifterna, t.ex. att lagra, ändra, lämna ut och radera.

 

Personuppgiftsansvarig vs. personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer varför och hur personuppgifter behandlas. När vi på Ciceron bestämmer hur och på vilket sätt personuppgifter ska behandlas är vi personuppgiftsansvariga. I vissa fall bestämmer annat företag, såsom våra kunder, vilka personuppgifter som Ciceron ska behandla och varför. Ciceron är då personuppgiftsbiträde och behandlar personuppgifter å det företagets vägnar.

 

Personuppgifter vi samlar in

Vi kan komma att samla in dina uppgifter när du är i kontakt med oss. Ciceron kan även komma att hämta kontaktuppgifter såsom namn, yrke och e-postadress, från t.ex. officiella webbsidor eller hos mediebolag, i de fall dessa personer kan antas ha ett visst intresse av att ha kontakt med verksamheter inom kommunikation eller utöka sitt sociala nätverk. Ciceron gör dessa bedömningar på basis av t.ex. personernas sociala medier eller yrkesroll.

Vid administrering och kommunikation vid event, resor m.m.: uppgifter såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer, bokningar, specialkost och allergier.

Ciceron kan komma att publicera foton och videor från event och andra aktiviteter på vår hemsida och sociala medier, eller använda bilderna internt samt vid externa presentationer för potentiella kunder. Ciceron publicerar inte sådant som kan anses stötande. Du kan självklart när som helst vända dig till oss om du vill ha en bild eller video på dig borttagen.

Om du är i kontakt med oss med anledning av att du söker arbete hos oss kommer vi att hantera de uppgifter du skickar till oss i dina ansökningshandlingar.

 

Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter

Cicerons uppdrag består i att på ett effektivt sätt nå ut till relevanta personer baserat på vårt och våra kunders intresse av att ha kontakt och bygga sociala nätverk. Den behandling av kontaktuppgifter som följer i dessa fall grundas alltså på Cicerons berättigade intresse. När Cicerons behandlar personuppgifter baserat på sådan grund sker en intresseavvägning i varje enskilt fall.

Vi hanterar personuppgifter för att bjuda in till event, i syfte att inleda samarbeten eller i andra sammanhang där vi tror att det finns intresse av att ha kontakt.

Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och hålla en löpande kontakt med våra kunder. Behandling av deltagares personuppgifter är nödvändig för att kunna uppfylla avtalen och tillhandahålla våra tjänster.

Söker du arbete hos oss hanterar vi dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att driva en rekryteringsprocess.

 

Med vem vi delar dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, t.ex. våra IT-system, e-posttjänster och vissa affärspartners. Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina uppgifter.

Personuppgifter kan även komma att delas för att följa lag eller myndighetsbeslut. Om Ciceron säljs eller överlåts, helt eller delvis, kan personuppgifter komma att överföras till det förvärvande bolaget som del av försäljningen eller överlåtelsen.

 

Var vi lagrar information

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter i länder både inom och utanför EU/EES när de utför tjänster på uppdrag av oss. I dessa fall kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder och övriga åtgärder som krävs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

Dina rättigheter

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av, dessa ber vi dig kontakta oss via e-post.

Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket.

Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta behörig tillsynsmyndighet.

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi prioriterar säkerheten för personuppgifter högt och vidtar alla lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust, ändring, missbruk, förstörelse och obehörig eller olaglig åtkomst. Vi förbättrar löpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag.

 

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

 

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida.

Bolagsnamn: Ciceron International AB

Org.nr.: 556708-1483

Adress: Mäster Samuelsgatan 10,111 44 Stockholm

E-post: info@cicerongroup.com

Telefon: +468 501 071 10

 

Ciceron-processen

Vi genererar resultat. Men resultatet är olika beroende på kundens behov. Vi anpassar oss. Budgeten är olika från fall till fall. Utgången varierar. Ibland utgår man från ett redan sammansvetsat team hos kunden. Andra gånger är det just det resultatet man vill uppnå. Många faktorer spelar in för att nå ett önskat resultat. Man kan likna det vid en magisk maskin. Men det är det inte. Det är kundens behov och förväntningar tillsammans med vår personals mångåriga erfarenhet och kompetens. Vi kan detta och vet vilka knappar man ska trycka på för att leverera bästa möjliga resultat.  Och visst, ibland uppstår magi.

Koppar kaffe serverade

Senaste 6 månaderna

25890

Incheckade väskor

Senaste 14 dagarna

1879

Antal likes på Facebook

Gör oss glada – gilla oss här!

5756

Antal dagar kvar till Q1

Når ni era mål?

0

Kontakta oss så hjälper vi er!

Röster om ciceron group